แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (พ.ศ.2560-2562) 02/06/2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  02/06/2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (พ.ศ2559-2560)  29/01/2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 03/10/2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (พ.ศ.2557-2559)  16/10/2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)  20/03/2556
แผนพัฒนาสามปี 2555  29/08/2555